Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Bilag Tabeller tabel_3-2-1

Bilag 1 - Biofaktor
Bilag 2 - Detailhandel
Bilag 3 - Telemaster
Bilag 4 - Støj
Bilag 5 - Retningslinieoversigt
Bilag 6 - Bevaringsværdige bygninger
Bilag A - Industrimuseets bemærkninger
Bilag B - Bebyggelsesprincipper, Hundested Havn
Bilag C - Bebyggelsesprincipper, Nørregade Hundested
Bilag D - Kort over Auderødlejren
Tabeller
tabel_3-2-1
tabel_3-6-1
tabel_3-6-2
tabel_3-6-3
tabel_3-6-4
Støjgrænser_ved_veje
Støjgrænser_ved_jernbaner
Støjgrænser_ved_virksomheder
Kortbilag
 

      Tabel 3.2.1

Sted/navn Anvendelse Størrelse Rækkefølge
Hundested Havn Boliger     Første havldel af planperioden (2009-2014)
Campingpladsen i Frederiksværk Boliger 3,5 ha Efter 2021
Ølsted, tidligere EXPAN-fabrik nord for banen Bolig med mulighed for liberalt erhverv   Efter 2021
Upperupvej, Ølsted Boliger 6,5 ha Efter 2021
K.A. Larssensgade Byomdannelse   Efter 2021

 

      Tabel 3.2.1   

Tabellen herover viser rækkefølge for igangsætning af nye byudviklingsområder. Ud over de i tabellen viste projekter, findes der en række andre projekter, der allerede er igangsat eller detailplanlagt. På længere sigt kan der være behov for at se på arealer til ny byudvikling andre steder i kommunen.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk