Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Bilag Tabeller Støjgrænser_ved_virksomheder

Bilag 1 - Biofaktor
Bilag 2 - Detailhandel
Bilag 3 - Telemaster
Bilag 4 - Støj
Bilag 5 - Retningslinieoversigt
Bilag 6 - Bevaringsværdige bygninger
Bilag A - Industrimuseets bemærkninger
Bilag B - Bebyggelsesprincipper, Hundested Havn
Bilag C - Bebyggelsesprincipper, Nørregade Hundested
Bilag D - Kort over Auderødlejren
Tabeller
tabel_3-2-1
tabel_3-6-1
tabel_3-6-2
tabel_3-6-3
tabel_3-6-4
Støjgrænser_ved_veje
Støjgrænser_ved_jernbaner
Støjgrænser_ved_virksomheder
Kortbilag
 

      Støjgrænser for virksomheder

 

Mandag-fredag

kl. 07-18

lørdag kl. 07-14

Mandag - fredag

kl. 18-22

lørdag kl. 14-22

søn- og helligdage

kl. 07-22

Alle dage

kl. 22-07

Erhvervs- og industriområder

med forbud mod generende

virksomhed

60 dB 60 dB 60 dB

Blandet bolig- og erhverv,

centerområder (bykerne)

55 dB 45 dB 40 dB
Etageboliger 50 dB 45 dB 40 dB
Åben lav boliger 45 dB 40 dB 35 dB

Sommerhuse og offentligt

tilgængelige rekreative områder

45 dB 35 dB 35 dB
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk