Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Bilag Tabeller Støjgrænser_ved_jernbaner

Bilag 1 - Biofaktor
Bilag 2 - Detailhandel
Bilag 3 - Telemaster
Bilag 4 - Støj
Bilag 5 - Retningslinieoversigt
Bilag 6 - Bevaringsværdige bygninger
Bilag A - Industrimuseets bemærkninger
Bilag B - Bebyggelsesprincipper, Hundested Havn
Bilag C - Bebyggelsesprincipper, Nørregade Hundested
Bilag D - Kort over Auderødlejren
Tabeller
tabel_3-2-1
tabel_3-6-1
tabel_3-6-2
tabel_3-6-3
tabel_3-6-4
Støjgrænser_ved_veje
Støjgrænser_ved_jernbaner
Støjgrænser_ved_virksomheder
Kortbilag
 

      Støjgrænser ved jernbaner

Områdetype Grænseværdi Lden

Rekreative områder i det åbne land,

sommerhusområder, campingpladser m.m.

59 dB

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler

og undervisningsbygninger, plejehjem,

hospitaler og lignende, kolonihaver, udendørs

opholdsarealer i byområder, nyttehaver

og byparker

64 dB
Liberale erhverv, hoteller, kontorer m.m. 69 dB
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk