Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Bilag Kortbilag

Bilag 1 - Biofaktor
Bilag 2 - Detailhandel
Bilag 3 - Telemaster
Bilag 4 - St√łj
Bilag 5 - Retningslinieoversigt
Bilag 6 - Bevaringsværdige bygninger
Bilag A - Industrimuseets bemærkninger
Bilag B - Bebyggelsesprincipper, Hundested Havn
Bilag C - Bebyggelsesprincipper, N√łrregade Hundested
Bilag D - Kort over Auder√łdlejren
Tabeller
Kortbilag
 

Kortbilag

Klik på nedenstående links for at se kortbilag til de enkelte afsnit:

 

 

3.1 Bym√łnster:

 31_bymoenster_endelig.pdf (334.8 KB)

 

3.2 Byudvikling:

 32_byudvikling_endelig.pdf (366.5 KB)

 

3.6 Detailhandel:

 36_detailhandel_endelig.pdf (317.9 KB)

 

4.1 Sommerhuse:

 41sommerhuse_endelig.pdf (349.6 KB)

 

4.2 Kolonihaver:

 42_kolonihaver_endelig.pdf (305.9 KB)

 

4.3 Regionale friluftsområder:

 43_friluftsformaal_endelig.pdf (378.6 KB)

 

5.1 Værdifulde landskaber:

 51_vaerdifulde_landskaber_endelig.pdf (407.5 KB)

 

5.2 Kulturarv:

 52_kulturarv_endelig.pdf (335.8 KB)

 

5.3 Geologi:

 53_geologi_endelig.pdf (380.4 KB)

 

5.4.1 Biologi - §3-områder:

 541_besk_natur_endelig.pdf (552.9 KB)

 

5.4.2 Biologi - naturbeskyttelsesinteresser:

 542_naturbesk_interesser_endelig.pdf (493.6 KB)

 

5.6 Skovrejsning:

 56_skovrejsning_endelig.pdf (365 KB)

 

5.7 Jordbrug:

 57_jordbrug_endelig.pdf (372.2 KB)

 

5.8 Råstoffer:

 58_raastof_endelig.pdf (308.9 KB)

 

5.10 Kystnærhedszonen:

 510_kystnaerhedszone_endelig.pdf (485.3 KB)

 

6.1.1 Trafik:

 611_veje_retningslinjer_endelig.pdf (537.5 KB)

 

6.1.2 Vejstatus:

 612_vejstatus_endelig.pdf (398.2 KB)

 

6.1.3 Stier:

 613_stikort_endelig.pdf (485 KB)

 

6.2 Tekniske anlæg:

 62_tekniske_anlaeg_endelig.pdf (370.1 KB)

 

6.4 St√łjbelastede arealer:

 64_stoejbelastede_arealer_endelig.pdf (410.2 KB)

 

7.6 Lavbund:

 76_lavbund_endelig.pdf (363.7 KB)

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk