Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Bilag Bilag 6 - Bevaringsværdige bygninger

Bilag 1 - Biofaktor
Bilag 2 - Detailhandel
Bilag 3 - Telemaster
Bilag 4 - Støj
Bilag 5 - Retningslinieoversigt
Bilag 6 - Bevaringsværdige bygninger
Bilag A - Industrimuseets bemærkninger
Bilag B - Bebyggelsesprincipper, Hundested Havn
Bilag C - Bebyggelsesprincipper, Nørregade Hundested
Bilag D - Kort over Auderødlejren
Tabeller
Kortbilag
 

Bilag 6 - Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger i Halsnæs Kommune
Pr 1. april 2013

Bevaret gennem lokalplaner og byplanvedtægter

Kattegatvejen 1, 4, 6

Kikhavnsvejen 28, 39

Kikkenborg 2, 3

Spodsbjergstien 1A-B

Vestre Stræde 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17A-B

Østre Stræde 2A-B, 3

Hellevej 7, 9, 24

Hellebakkevej 5, 8, 10

Hyllingebjergvej 6, 8, 10, 15, 18, 21, 27, 29, 32, 34, 35, 54, 56, 58, 59, 84, 91, 92, 104

Jettevej 3, 5

Kystvejen 9, 13, 21, 30, 32, 38, 40, 42, 44

Bødkergårdsvej 9

Arresødalvej 98, 100

Birkevej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Krudtværksalleen 1, 5, 8A-D, 9, 10, 11, 13, 18A-B, 20, 23A-B, 25A-B

Hans Futtrups Sti 1, 2, 4, 6

Syrevej 6A og C-D, 7A-C, 13, 15B, 17B, 19A, 23, 31A-B, 37A-B, 41B, 45B, 53B-C og F

Allegade 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 39, 41, 43, 45, 55A-C

Strandgade 1A-D, 3, 6, 7B-D, 8A, 9, 10A-B, 12, 13A-B, 14A, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Valseværksgade 1, 3A-B, 5A-C

Valseværksstræde 5, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Havnevej 3A-C, 5

Hermannsgade 4

Tømmerpladsvej 7, 26

Jernbanegade 2A-B, 4, 6

Vognmandsgade 1, 5A-B

Posthustorvet 1, 7, 10B

Stationspladsen 1

Bagerstræde 1A-G

Auderød Byvej 4, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 23, 26

Brederødvej 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21

Sonnerupvej 5

Grimstrupvej 81, 87A-B, 91

 

Bevaret i deklarationer

Kastanievej 2

Nørregade 22, 26 (Hundested)

 

Bevaret som del af helhed i lokalplan

Strandgade 5, 7A, 26

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk