Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Bilag Bilag 5 - Retningslinieoversigt Vandløb, søer og kystvande

Bilag 1 - Biofaktor
Bilag 2 - Detailhandel
Bilag 3 - Telemaster
Bilag 4 - Støj
Bilag 5 - Retningslinieoversigt
Grundvand
Spildevand
Vandløb, søer og kystvande
Bilag 6 - Bevaringsværdige bygninger
Bilag A - Industrimuseets bemærkninger
Bilag B - Bebyggelsesprincipper, Hundested Havn
Bilag C - Bebyggelsesprincipper, Nørregade Hundested
Bilag D - Kort over Auderødlejren
Tabeller
Kortbilag
 

Vandløb, søer og kystvande


Regionplan 2005                  Kommuneplan 2009

 

 

5.3.1                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.2                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.3                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.4                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.5                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.6                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.7                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.8                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.9                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.10                                     Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.11                                     Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.12                                     Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.13                                     Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.14                                     Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

 

5.3.15                                     Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk