Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Bilag Bilag 5 - Retningslinieoversigt

Bilag 1 - Biofaktor
Bilag 2 - Detailhandel
Bilag 3 - Telemaster
Bilag 4 - St√łj
Bilag 5 - Retningslinieoversigt
Grundvand
Spildevand
Vandl√łb, s√łer og kystvande
Bilag 6 - Bevaringsværdige bygninger
Bilag A - Industrimuseets bemærkninger
Bilag B - Bebyggelsesprincipper, Hundested Havn
Bilag C - Bebyggelsesprincipper, N√łrregade Hundested
Bilag D - Kort over Auder√łdlejren
Tabeller
Kortbilag
 

Bilag 5 - Retningslinjeoversigt


Sammenholdte retningslinjeoversigter

 

Oversigten viser alene retningslinjerne for vand, da de √łvrige regionplanretningslinjer blev overtaget af kommuneplanen fra Kommuneplan 2009 eller af andre overordnede planer, der har erstattet retningslinierne i Regionplan 2005. Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk