Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Bilag Bilag 4 - Støj

Bilag 1 - Biofaktor
Bilag 2 - Detailhandel
Bilag 3 - Telemaster
Bilag 4 - Støj
Bilag 5 - Retningslinieoversigt
Bilag 6 - Bevaringsværdige bygninger
Bilag A - Industrimuseets bemærkninger
Bilag B - Bebyggelsesprincipper, Hundested Havn
Bilag C - Bebyggelsesprincipper, Nørregade Hundested
Bilag D - Kort over Auderødlejren
Tabeller
Kortbilag
 

Bilag 4 - Støj


Jernbaner

For jernbaner gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser

Se støjgrænser

 

Veje

For veje gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser

Se støjgrænser 

  

Virksomheder

For virksomheder gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser

Se støjgrænser 

 

Alle værdier er angivet i henhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

 

 

 

  Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk