Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Bilag Bilag 1 - Biofaktor

Bilag 1 - Biofaktor
Beregning af biofaktor
Bilag 2 - Detailhandel
Bilag 3 - Telemaster
Bilag 4 - St√łj
Bilag 5 - Retningslinieoversigt
Bilag 6 - Bevaringsværdige bygninger
Bilag A - Industrimuseets bemærkninger
Bilag B - Bebyggelsesprincipper, Hundested Havn
Bilag C - Bebyggelsesprincipper, N√łrregade Hundested
Bilag D - Kort over Auder√łdlejren
Tabeller
Kortbilag
 

Bilag 1 - Biofaktor


Biofaktoren skal anvendes ved st√łrre samlede nye boligbebyggelser, st√łrre enkeltprojekter (f.eks. en dagligvarebutik, en st√łrre erhvervsvirksomhed) og st√łrre renoveringsopgaver f.eks. af en boligbebyggelse¬†- alts√• projekter, hvor der typisk er tilknyttet r√•dgivere og arkitekter, som har kendskab til de arealer, der skal benyttes.

 

Biofaktoren kan frivilligt anvendes i forbindelse med enfamiliehuse, sommerhuse, en mindre butiks- eller erhvervsejendom og lignende, men kan også blot bruges vejledende.

 

Biofaktoren er et m√•l for omfanget af et omr√•des gr√łnne elementer set i forhold til omr√•dets st√łrrelse. Forskellige bel√¶gningstyper og beplantningstyper f√•r en v√¶rdi efter, hvor "gr√łn", den er. H√łjeste v√¶rdi findes for skove, mens en almindelig gr√¶spl√¶ne har en relativ lav v√¶rdi, og asfalt har v√¶rdien nul.

 

Ved at stille krav om en h√łj biofaktor vil det v√¶re vanskeligt at forsyne store arealer med fast bel√¶gning, da de har en lav v√¶rdi. Dermed kan biofaktoren ogs√• v√¶re med til at sikre tilstr√¶kkeligt store arealer, eventuelt med frit vandspejl til nedsivning af regnvand ved et projekt, s√•ledes at regnvandsbassiner m√•ske kan g√łres mindre, og belastningen af spildevandssystemet reduceres.

 

  Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk