Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Åbent land Værdifulde landskaber

Værdifulde landskaber
Redegørelse
Retningslinjer
Kulturarv
Geologi
Biologi
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Kystnærhedszonen
 

Værdifulde landskaber


Byrådet vil

- arbejde for at sikre og formidle områdets værdifulde landskaber, for eksempel kommunens kystskrænter, strandenge, randmorænen på Arrenæs samt Nordsjællands største sammenhængende hede - Melby Overdrev 

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk