Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Åbent land Skovrejsning Retningslinjer

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Geologi
Biologi
Skovrejsning
Redegørelse
Retningslinjer
Jordbrug
Råstoffer
Kystnærhedszonen
 

Se kortet i stort format.


Kort 5.6


5.6.1 De udpegede skovrejsningsområder ønskes tilplantet med skov.

 

5.6.2 Inden for områder hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov.

 

5.6.3 Inden for det øvrige landområde kan der plantes skov.

 

5.6.4 Ved skovtilplantning skal der tages hensyn til landskab, natur, kulturhistorie, vindmøller,  friluftsliv og grundvandsinteresser.


 

Lovgrundlag

Retningslinjerne for skovrejsning ifølge Planlovens §11a, stk. 1, nr. 7.

 

Udpegningsgrundlag

Arealudpegningerne er overført uændret fra Kommuneplan 2009. I Halsnæs Kommune er det primært landskabelige og kulturhistoriske værdier, der er udgangspunkt for udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket. 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk