Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home √Öbent land Skovrejsning

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Geologi
Biologi
Skovrejsning
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Jordbrug
Råstoffer
Kystnærhedszonen
 

Skovrejsning


Byrådet vil

- give mulighed for enkelte steder at udvide skovarealet i kommunen under hensynstagen til landskabs-, kultur og naturværdier. 

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk