Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Åbent land Råstoffer

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Geologi
Biologi
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Redegørelse
Retningslinjer
Kystnærhedszonen
 

Råstoffer


Byrådet vil

- sikre de erhvervsøkonomiske interesser i forbindelse med råstofindvinding under hensyntagen til natur- og miljømæssige interesser i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelser i de udpegede råstofgraveområder. Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk