Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Åbent land Kystnærhedszonen

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Geologi
Biologi
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Kystnærhedszonen
Redegørelse
Retningslinjer
 

Kystnærhedszonen


Byrådet vil

- bevare kysterne langs Roskilde Fjord, Isefjord og Kattegat som typiske danske kystlandskaber, og medvirke til at sikre og forbedre adgangen til kysterne. 

 

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk