Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home √Öbent land Kulturarv

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Geologi
Biologi
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Kystnærhedszonen
 

Kulturarv


Byrådet vil

- bevare værdifulde kulturspor og kulturmiljøer, så det er muligt at opleve tidligere tiders bosætning, erhverv og levevilkår og deres sammenhæng med naturgrundlaget. Det gælder for eksempel fortidsminder, bevaringsværdige landsbyer, fiskerlejer og bebyggelsesstrukturer, kystkulturen og industrikulturen. 

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk